Rok założenia

1925

Strona główna
Plan lekcji
Dziennik
Kontakt

Technik

ekonomista

Technik

logistyk

Technik

rachunkowości

Technik

hotelarstwa

Technik żywienia

i usług gastronmicznych

 

Deklaracja

dostępności

RODO

 SZKOŁA
   - Samorząd
   - Rada Rodziców
   - Biblioteka
   - Wolontariat
  - Sport szkolny
 PROJEKTY
  Eramus+
 PARTNERZY

 

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE 

„Nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje…”, organizowanego wspólnie przez Ministra Edukacji i Nauki oraz Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych w ramach działalności Komitetu ds. Obchodów Towarzyszących Beatyfikacji Rodziny Ulmów, powołanego przez Prezydenta RP.

Konkurs jest dedykowany uczniom klas IV-VIII szkół podstawowych oraz wszystkim uczniom szkół ponadpodstawowych.

Celem przedsięwzięcia jest przybliżenie postaci błogosławionych Józefa Ulmy oraz członków jego rodziny, a także innych osób, które wykazały się bohaterską postawą i odwagą poprzez ratowanie życia ludzkiego podczas II wojny światowej. Założeniem inicjatywy jest również propagowanie wiedzy na temat gromadzenia i sposobów zabezpieczania pamiątek przeszłości w archiwach rodzinnych.

  1. Zadaniem w Konkursie jest samodzielne przygotowanie przez Uczestnika, na zasadach określonych w Regulaminie, tekstu z elementami pracy badawczej na temat historii rodziny Ulmów lub historii własnej rodziny pomagającej Żydom w czasie II wojny światowej, opracowanego na podstawie m.in. rozmów (wywiadów) z rodziną, kwerendy w archiwum rodzinnym oraz w Archiwach Państwowych (dalej jako „Praca konkursowa”). Tekst musi być udokumentowaną historią rodzinną powstałą w oparciu o m.in. relacje członów rodziny, dokumenty, zdjęcia i pamiątki przechowywane w rodzinnym archiwum, historię regionu i umiejscowienie w jej kontekście historycznym dziejów rodziny, a także o literaturę oraz kwerendę archiwalną.
  2. Praca konkursowa ma zawierać informacje: a) biograficzne dotyczące członków wybranej rodziny (Ulmów lub własnej) zaangażowanej w pomoc Żydom podczas II wojny światowej; b) dotyczące relacji polsko-żydowskich podczas II wojny światowej; c) dotyczące miejsca Żydów w historii opisywanej miejscowości lub regionu; d) bibliograficzne, w postaci wykazu źródeł wykorzystanych w Pracy konkursowej, w tym pozyskanych w ramach konsultacji z archiwistą archiwum państwowego, np. publikacji książkowych, adresów stron internetowych, wraz z ich poprawnym zapisem bibliograficznym (np. Archiwum Państwowe w Łodzi, Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej NMP w Łodzi, sygn. 1, 1818, 1, urodzenie Marianny Kowalskiej, s. 3).
  3. Praca konkursowa może posiadać załączniki w formie plików: MP3, MP4, PDF, JPG, TIFF, PowerPoint, HTML, jako uzupełniające elementy dodatkowe, w postaci np. zdjęć, rysunków, map lub ilustracji, schemat drzewa genealogicznego, fragmenty pamiętnika, albumu, nagrań, prezentacji i innych istotnych dla Uczestnika elementów. Maksymalna liczba tych załączników nie może łącznie przekroczyć 5 sztuk.
  4. Praca konkursowa wraz z załącznikami, o których mowa w ust. 3, nie może przekraczać objętości 20 stron A4 (czcionka Times New Roman, wielkość 12; pojedynczy odstęp między wersami).
  5. Pracę konkursową należy sporządzić w języku polskim.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu oraz dokładny regulamin dostępny jest u katechetów lub na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki.

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zachecamy-do-udzialu-w-konkursie-nikt-nie-ma-wiekszej-milosci-od-tej-gdy-ktos-zycie-swoje-oddaje

https://archiwa.gov.pl/konkurs-nikt-nie-ma-wiekszej-milosci-od-tej-gdy-ktos-zycie-swoje-oddaje/

Serdecznie zapraszamy.

Szczęść Boże.