Rok założenia

1925

Strona główna
Plan lekcji
Dziennik
Kontakt

Technik

ekonomista

Technik

logistyk

Technik

rachunkowości

Technik

hotelarstwa

Technik żywienia

i usług gastronmicznych

 

Deklaracja

dostępności

RODO

 SZKOŁA
   - Samorząd
   - Rada Rodziców
   - Biblioteka
   - Wolontariat
  - Sport szkolny
 PROJEKTY
  Eramus+
 PARTNERZY

 

 TEMAT KONKURSU: „Miłość silniejsza niż strach.”

 „Błogosławiona Rodzina Ulmów z Markowej. „

 

RODZINA ULMÓW BEATYFIKOWANA

Józef Ulma, Wiktoria Ulma i ich dzieci: Stanisława (8 lat), Barbara (6 lat), Władysław (5 lat), Franciszek (4 lata), Antoni (3 lata), Maria (1 rok) oraz siódme dziecko (nienarodzone) zostali zamordowani przez Niemców za ukrywanie Żydów 24 marca 1944. Byli rolnikami – prowadzili kilkuhektarowe gospodarstwo w Markowej, wsi na Podkarpaciu, położonej ok. 10 km od Łańcuta. Ich egzekucja stała się symbolem martyrologii Polaków mordowanych za niesienie pomocy Żydom. Zginęli wraz z ukrywanymi: Saulem Goldmanem i jego czterema synami, Baruchem, Mechelem, Joachimem i Mojżeszem Fejwelem, dwiema córkami i wnuczką Chaima Goldmana z Markowej – Leą Didner z córką Reszlą oraz Gołdą (Gienią) Grünfeld. Dziś w miejscowości znajduje się Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów.

Proces beatyfikacyjny Ulmów rozpoczął się 17 września 2003 roku. 7 grudnia 2022 roku papież Franciszek podpisał dekret otwierający drogę do ich beatyfikacji. Oficjalne uroczystości odbyły się 10 września 2023 roku w Markowej. To pierwszy raz w historii Kościoła, gdy do godności błogosławionych została wyniesiona cała rodzina. 

 

CELE KONKURSU

 - upowszechnienie wiedzy o błogosławionej Rodzinie Ulmów z Markowej,

 - zapoznanie uczniów z przesłaniem, życiorysem błogosławionej Rodziny Ulmów z Markowej,

 - przybliżenie wartości jakimi kierowała się błogosławiona Rodzina Ulmów z Markowej,

 - rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną,

 - wdrażanie korzystania z różnorodnych źródeł informacji.

 

UCZESTNICTWO W KONKURSIE

Uczestnictwo w konkursie  jest dobrowolne. Mogą do niego przystąpić uczniowie klas 1, 2 ,3 ,4, 5 w ZS nr 1 w Sanoku. Prezentacje muszą być wykonane indywidualnie.

 

NAGRODY

Uczestnicy, którzy zwyciężą  otrzymają dyplomy  oraz dowolny jeden dzień bez pytania.

 

KRYTERIA OCENIANIA

– zgodność treści prezentacji z hasłem przewodnim konkursu,

– poprawność merytoryczna informacji zamieszczonych w prezentacji,

– przejrzysty i uporządkowany układ prezentacji,

– adekwatność zastosowanych narzędzi i efektów do przedstawianych treści,

– techniczna poprawność wykonania,

– estetyka i efekt wizualny,

– kreatywność przy wykonywaniu zadania,

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

  1. Prezentacje muszą być wykonane indywidualnie, przez ucznia ZS nr 1 w Sanoku.
  2. Uczestnicy konkursu przygotowują jedną prezentację multimedialną pt. „Miłość silniejsza niż strach.” „Błogosławiona Rodzina Ulmów z Markowej.
  3. Prezentacja multimedialna musi być opracowana w programie Microsoft Power Point o objętości od 12-20 slajdów; wewnętrzna organizacja i ilustracja slajdów dowolna.
  4. Prezentacja powinna być wysłana do katechety na adres mailowy: jadwiga.malczak@interia.pl, w terminie do 5 października 2023 r.
  5. W prezentacji powinny się zawierać dane osobowe autora pracy (imię, nazwisko, klasa).
  6. Prezentacje biorące udział w konkursie powinny być pracami autorskimi, wcześniej nie publikowanymi i nie przedstawianymi w innych konkursach.
  7. Prezentacja konkursowa powinna być przygotowana przez autora w sposób samodzielny.
  8. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły.