Rok założenia

1925

Strona główna
Plan lekcji
Dziennik
Kontakt

Technik

ekonomista

Technik

logistyk

Technik

rachunkowości

Technik

hotelarstwa

Technik żywienia

i usług gastronmicznych

 

Deklaracja

dostępności

RODO

 SZKOŁA
   - Samorząd
   - Rada Rodziców
   - Biblioteka
   - Wolontariat
  - Sport szkolny
 PROJEKTY
  Eramus+
 PARTNERZY

 

Samorząd szkolny 2021/2022

 

  Przewodniczący:   Mateusz Rygiel
  Zastępcy: 

  Natalia Huczko

  Julia Milczanowska

      

 

  Sekcja dekoracyjna:

   Dawid Cyperski,

  Emilia Młynarczuk,

  Kamila Orłowska,

  Wiktoria Rusin

 

 

  Sekcja fotograficzna:

  Kamila Białowąs,

  Julia Hermanowicz

 

 

 

  Radiowęzeł:

  Sabina Kościółek,

  Martyna Grzebień,

  Gabriela Szymańska

 

 

  Opiekunowie:

  Agnieszka Dubis,

  Monika Zych

 

 

CELE SAMORZĄDU SZKOLNEGO:

1. Aktywizowanie życia społecznego w szkole.
2. Ukształtowanie zainteresowań działalnością społeczną.
3. Kształtowanie umiejętności planowania działalności, współpracy i współdziałania.
4. Uczenie się samodzielności, aktywności, organizacji życia kulturalnego w szkole i środowisku.
5. Ukształtowanie nawyków efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie (liczenie się z potrzebami innych, gotowość wzajemnej pomocy, tolerancja, podporządkowanie się interesom zbiorowym, ofiarność dla zespołu).
6. Kształtowanie umiejętności organizowania i kulturalnego spędzania wolnego czasu.
7. Ukształtowanie gotowości podejmowania obowiązków i odpowiedzialności za ich realizację.
8. Rozwijanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej.

 

DLACZEGO WARTO DZIAŁAĆ W SAMORZĄDZIE?

WSPÓŁTWORZYMY SZKOLNĄ RZECZYWISTOŚĆ

 

Razem z innymi uczniami, nauczycielami, dyrekcją czy rodzicami, możemy współdecydować o tym, jak wygląda nasza szkolna codzienność.

UCZYMY SIĘ PRZEZ DZIAŁANIE

-umiejętności organizacyjnych;

-umiejętności komunikacyjne/współpracy;

-rozwiązywania konfliktów;

-autoprezentacji;

-odpowiedzialności.

MAMY DO TEGO PRAWO

Mówi o tym obowiązujące w całej Polsce prawo,
a dokładniej artykuł 55 Ustawy o systemie oświaty.

 

Prawa ucznia są bardzo szerokie. Mówią o nich rozmaite dokumenty prawne polskie i zagraniczne, np. Konstytucja RP, Ustawa o systemie oświaty, Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej, Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych, Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, Konwencja o prawach dziecka.

 

Każdy z Was, jako uczeń, może cieszyć się prawem do:

  • nauki,
  • bezpieczeństwa i higienicznych warunków nauki,
  • informacji,
  • pomocy,
  • wypoczynku i czasu wolnego,
  • swobodnego wyrażania myśli i przekonań,
  • życia bez przemocy,
  • prywatności.

 

Działania Samorządu Szkolnego

 

1. Działalność społeczna i charytatywna:

Zorganizowanie akcji charytatywnej mającej na celu pomoc osobom starszym „Podaruj Wigilię”- Stowarzyszenie Mali Bracia Ubogich

Zorganizowanie obchodów Dnia Osób z Zespołem Downa w szkole

Zorganizowanie akcji charytatywnej mającej na celu pomoc choremu chłopcu

Zorganizowanie akcji charytatywnej dla dzieci z domu dziecka

Zorganizowanie obchodów Dnia Świadomości Autyzmu

„Światowy Dzień Walki z Depresją”- uświadomienie powszechności problemu i konieczności korzystania z pomocy specjalistów.

 

2. Promowanie talentów wśród uczniów

Zorganizowanie w szkole wernisażu dla uzdolnionych plastycznie i wokalnie uczniów naszej szkoły.

Współpraca z MDK. Uzdolnieni uczniowie naszej szkoły zaprezentowali swoje prace
na  wernisażu „Wiosna Młodych Artystów”.

Zorganizowanie spotkania z artystą sanockim Sylwestrem Stabryłą w jego pracowni
dla zainteresowanych uczniów.

 

3. Praca organizacyjna:

Opracowanie harmonogramu uroczystości i imprez szkolnych

Organizacja funkcjonowania szatni szkolnej, zakup nowych szafek

Zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów do Rady Samorządu Szkolnego

Utworzenie i prowadzenie tablicy informacyjnej Samorządu Szkolnego na korytarzu szkolnym

Wytypowanie kandydatów do stypendium Prezesa Rady Ministrów

 

4. Aktywizowanie życia społecznego w szkole:

Prowadzenie szkolnej strony na portalu facebook - informacje dotyczące akcji Samorządu Szkolnego

Zorganizowanie pierwszego dnia wiosny

Zorganizowanie Dnia Kobiet

Zorganizowanie Dnia Dziecka – „dzień piżamy”

Wyjście na groby zmarłych pracowników szkoły w związku ze Świętem Zmarłych

Zorganizowanie Mikołajek szkolnych – orszak mikołajkowy i słodycze

Przygotowanie scenariusza oraz nakręcenie filmu promującego ZS nr 1 w Sanoku.