Rok założenia

1925

Strona główna
Plan lekcji
Dziennik
Kontakt

Technik

ekonomista

Technik

logistyk

Technik

rachunkowości

Technik

hotelarstwa

Technik żywienia

i usług gastronmicznych

 

Deklaracja

dostępności

RODO

 SZKOŁA
   - Samorząd
   - Rada Rodziców
   - Biblioteka
   - Wolontariat
  - Sport szkolny
 PROJEKTY
  Eramus+
 PARTNERZY

 

Zespół Szkół nr 1 w Sanoku ma swoją długą i skomplikowaną historię. Obejmuje ona szereg kolejnych placówek o różnych nazwach i systemach nauczania. W roku szk. 1925/26 Towarzystwo Nauczycieli Szkół Wyższych w Sanoku założyło Dwuklasową Prywatną Szkołę Handlową . Okazała się ona bardzo potrzebna w powiatowym mieście u progu istnienia II Rzeczypospolitej. Popularna „Handlówka” przekształcona potem w szkołę trzyletnia, a następnie w czteroletnie Koedukacyjne Gimnazjum Kupieckie przetrwała okupację jako Polska Szkoła Handlowa. Mimo wysokiego czesnego cieszyła się dużym zainteresowaniem, gdyż dawała solidne przygotowanie zawodowe

Po reformie oświatowej z 1932 r. absolwenci Gimnazjum Kupieckiego mogli kontynuować naukę w liceach i ukończyć wyższa uczelnię, lub szukać zatrudnienia w przedsiębiorstwach, bankach i urzę- dach. Dlatego po zakończeniu wojny miejscowa społeczność postarała się, by 1.10.1944 r. nauka w Gimnazjum znów się rozpoczęła. Od roku 1949 szkołę upaństwowiono i z bezpłatnej już nauki korzystała młodzież z powiatu sanockiego, a także sąsiednich. W latach pięćdziesiątych Szkoła znalazła się w resorcie Ministerstwa Finansów i o mało nie uległa likwidacji. Dopiero w 1957 roku wróciła do Ministerstwa Oświaty jako Technikum Ekonomiczne i Zasadnicza Szkoła Handlowa, do której dołączały Zasadnicza Szkoła Wielobranżowa, Technikum Hotelarskie i Technikum Administracji Terenowej. Rozpoczął się jej intensywny rozwój pod patronatem Powszechnej Spółdzielni Spożywców i Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego. Kolejna zmiana strukturalna zostawiła Liceum Ekonomiczne i zasadnicze klasy dla sprzedawców, kucharzy i kelnerów.

W długoletniej historii „Ekonomik” zmieniał często swoją siedzibę. Gdy w 1970 r. opuścił budynek przy ul. Jagiellońskiej pozostawiając tam zasadnicze klasy wielobranżowe jako odrębną placówkę, przeniósł się już na stałe do dzisiejszego gmachu przy ul. Sobieskiego. Przez szereg lat był on przystosowywany, modernizowany i wyposażany, pod zarządem kolejnych dyrektorów: Ryszarda Nocunia, Ryszarda Borowca, Albiny Malik i Janiny Sadowskiej. Przez ponad ćwierć wieku poszczególne szkoły, jak Zasadnicza Zawodowa, Liceum Ekonomiczne, Liceum Zawodowe, Liceum Handlowe, Studium Policealne i średnie Studium Zawodowe skupione były w powołanym w 1975 roku Zespole Szkół Ekonomicznych. Była to placówka stabilna, ciesząca się wielkim prestiżem nawet w dość odległych terenach. Całe rodziny i pokolenia miały ambicję pobierania w niej nauki, nie tylko dla wysokiego poziomu kształcenia, ale dobrego poziomu wychowawczego.

U progu dojścia reformy edukacji do szkół ponadpodstawowych, w ZSE prowadzono kształcenie kucharzy, gastronomów, handlowców, pracowników administracyjno–biurowych i techników ekonomistów. Od 1 września 2002 szkoła nosi nazwę Zespół Szkół nr 1 im. Karola Adamieckiego. Obecnie Szkoła pod kierunkiem pani dyrektor Renaty Gromek, stoi przed nowym historycznym wyzwaniem, by nie tracąc swej tożsamości i tradycji, sprostać koniecznym przemianom.

mgr Joanna Banach


 

Dyrektorzy szkoły

Hanusz Jan

dyrektor w latach 1925-1926

Sandecki Władysław

dyrektor w latach 1926-1933

Polański Jerzy

dyrektor w latach 1933-1938

Ćwięka Michał

dyrektor 1938-1939 i 1945-1950

Węgliński Romuald

dyrektor 1941-1945

           i 1950-1952

Moszoro Maria

dyrektor w latach 1952-1954

Nocuń Ryszard

dyrektor w latach 1954-1974

Borowiec Ryszard

dyrektor w latach 1974-1991

Malik Albina

dyrektor w latach 1991-1992

Sadowska Janina

dyrektor w latach 1992-2001

Maria Pospolitak

dyrektor w latach 2001-2021

Renata Gromek

dyrektor w latach 2021- ……