Rok założenia

1925

Strona główna
Plan lekcji
Dziennik
Kontakt

Technik

ekonomista

Technik

logistyk

Technik

rachunkowości

Technik

hotelarstwa

Technik żywienia

i usług gastronmicznych

 

Deklaracja

dostępności

RODO

 SZKOŁA
   - Samorząd
   - Rada Rodziców
   - Biblioteka
   - Wolontariat
  - Sport szkolny
 PROJEKTY
  Eramus+
 PARTNERZY

 

Prezentacja

 


 

1.Technik logistyk jest jednym z niewielu zawodów, który znajdzie zatrudnienie niemal w każdej firmie. Dobrze wykształceni logistycy. mogą..pracować. między. innymi..w zaopatrzeniu, przy planowaniu i sterowaniu przebiegiem produkcji, mogą zajmować się gospodarką magazynową lub transportem.

 

Analiza ofert pracy przedstawianych przez pracodawców wskazuje rosnące zapotrzebowanie na techników logistyków, specjalistów sprzedaży i obsługi klienta, ponieważ stanowiska logistyczne tworzone są w większości firm, instytucji i jednostek w gospodarce.

 

Logistyk to menedżer niezbędny w każdej firmie. Firmy krajów Unii. Europejskiej potrzebują nowoczesnych menedżerów logistyków. Polska – kraj Unii Europejskiej, czeka na nowoczesnych menedżerów logistyków.

 

Jeśli jesteś: 

- przedsiębiorczy,

- posiadasz wyobraźnię     oraz zdolności     planowania      i organizowania      wielkich przedsięwzięć,

- posiadasz umiejętność podejmowania szybkich decyzji

- lubisz nawiązywać    nowe    znajomości,    podróżować,    kierować    zespołem    ludzi wykazujesz się logicznym myśleniem to zawód logistyk jest dla Ciebie idealny.

 

2. Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

 

W zawodzie technik logistyk w pięcioletniej szkole ponadpodstawowej wyodrębniono dwie kwalifikacje:

 

SPL.01 Obsługa magazynów

SPL.04 Organizacja transportu

 

Zadania zawodowe

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik logistyk powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

 

1) w zakresie kwalifikacji SPL.01. Obsługa magazynów:

 

a) przyjmowania, przechowywania i wydawania towarów z magazynu,

b) monitorowania poziomu i stanu zapasów,

c) obsługiwania programów magazynowych,

d) prowadzenia dokumentacji magazynowej,

e) monitorowania procesów produkcyjnych i dystrybucyjnych;

 

2) w zakresie kwalifikacji SPL.04. Organizacja transportu:

 

a) planowania procesów transportowych,

b) organizowania procesów transportowych,

c) dokumentowania procesów

 

Osoba, która zdobędzie świadectwa potwierdzające uzyskanie powyższych kwalifikacji zawodowych oraz ukończy szkołę, otrzyma dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik logistyk. oraz certyfikowane suplementy do dyplomu (Europass).w języku. polskim i angielskim umożliwiające podjęcie pracy w zawodzie nawet za granicą.

 

3. Sylwetka absolwenta

 

Absolwent    kończący     szkołę    w    zawodzie   technik    logistyk     będzie    przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 

1) planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w łańcuchach dostaw,

2) zarządzania zapasami,

3) zarządzania gospodarką odpadami,

4) planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w jednostkach gospodarczych i administracyjnych,

5) przyjmowania i wydawania towarów z magazynów,

6) przechowywania towarów,

7) organizowania prac związanych z gospodarką magazynową,

8) planowania, organizowania i dokumentowania procesów transportowych,

9) planowania, organizowania i dokumentowania procesów

 

4. Technik logistyk znajdzie zatrudnienie w:

 

1) centrach logistycznych i spedycyjnych,

2) działach logistyki przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych, usługowych, 

3) działach magazynowania, zaopatrzenia, dystrybucji

4) firmach transportowych,

5) spedycji krajowej i międzynarodowej,

6) inspekcji transportu drogowego,

7) urzędach celnych,

8) jednostkach organizujących imprezy masowe,

9) firmach i instytucjach zarządzających organizacją logistyki miejskiej, 10.jednostkach i instytucjach zarządzających gospodarką odpadami,

10) uzyskania dodatkowych uprawnień, tj. uprawnień w zakresie operatora wózków widłowych.

 

5. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia:

 

Szkoła    dysponuje    wieloma       pracowniami    zawodowymi    wyposażonymi    w   pomoce dydaktyczne oraz komputer z rzutnikiem multimedialnym.

 

Zajęcia prowadzą wykwalifikowani nauczyciele z wieloletnim doświadczeniem zawodowym.

 

Pracownie komputerowe

Szkoła dysponuje czterema pracowniami komputerowymi, w tym nowoczesną pracownią logistyki, wyposażoną w stacjonarną drukarkę kodów kreskowych, przenośne terminale radiowe oraz stanowisko komputerowe dla nauczyciela z drukarką i skanerem, z projektorem multimedialnym, stanowiska komputerowe dla uczniów (jedno stanowisko dla jednego ucznia), wszystkie komputery podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, pakiet składający się z programu logistycznego (systemu klasy WMS współpracujący z elementami ERP) i programów biurowych, urządzenia do pracy i komunikacji, materiały i środki dydaktyczne (plansze poglądowe, czasopisma branżowe, filmy dydaktyczne);

 

Kształcenie praktyczne odbywa się w: pracowniach szkolnych oraz podmiotach stanowiących potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkół kształcących w zawodzie (praktyki).

 

Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu w wymiarze 4 tygodni (160 godzin).

więcej zdjęć >>>