Rok założenia

1925

Strona główna
Plan lekcji
Dziennik
Kontakt

Technik

ekonomista

Technik

logistyk

Technik

rachunkowości

Technik

hotelarstwa

Technik żywienia

i usług gastronmicznych

 

Deklaracja

dostępności

RODO

 SZKOŁA
   - Samorząd
   - Rada Rodziców
   - Biblioteka
   - Wolontariat
  - Sport szkolny
 PROJEKTY
  Eramus+
 PARTNERZY

 

Prezentacja


 

1. Technik żywienia i usług gastronomicznych to zawód, który łączy w sobie umiejętności kucharza, doradcy żywieniowego i organizatora usług gastronomicznych. To obecnie jeden z najbardziej poszukiwanych zawodów na rynku pracy, stworzony dla osób interesujących się sztuką kulinarną.

Kształtuje umiejętności związane z planowaniem i realizacją usług gastronomicznych. Uczeń kształcący się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych potrafi zorganizować kompleksowo obsługę imprez gastronomicznych. Zajmuje się także przygotowywaniem pełnych posiłków, zarówno codziennych jak i okolicznościowych. Przygotowuje również potrawy i napoje na przyjęcia, dbając o wysoki standard swoich usług. Wykonując swoje zadania zawodowe, dba o właściwe bezpieczeństwo zdrowotne sporządzanych potraw i napojów, przestrzegając procedur obowiązujących w gastronomii. Przestrzega także zasad racjonalnego żywienia, stale aktualizuje swoją wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe szczególnie w zakresie towaroznawstwa żywności i nowych technologii stosowanych w gastronomii.

Absolwenci tego zawodu są bardzo poszukiwani przez pracodawców, którzy cenią pracownika dobrze wykształconego i potrafiącego szybko reagować na zmieniającą się rzeczywistość gospodarczą.

 

 2. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

 

HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań,

HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych,

 

Po zdaniu egzaminu z obu kwalifikacji zdający otrzyma dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych oraz EUROPASS - aneks do dyplomu w języku polskim języku angielskim i uprawniający do wykonywania zawodu na europejskim rynku pracy.

Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminów z kwalifikacji absolwent otrzymuje tytuł technika żywienia i usług gastronomicznych.

 

3. Sylwetka absolwenta

 

Absolwent szkoły w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 

 • sporządzania potraw zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia,
 • przechowywania i magazynowania artykułów spożywczych,
 • oceniania jakości żywności,
 • ekspedycji potraw i napojów,
 • planowania, organizowania i realizacji usług gastronomicznych,
 • fachowej i kompleksowej obsługi klienta,
 • prawidłowego układania jadłospisów, również dla osób ze szczególnym wymaganiem żywieniowym,
 • funkcjonalnej i estetycznej aranżacji stołów.

 

W trakcie nauki nauczysz się:

 • oceniać jakość produktów i żywności,
 • przechowywać żywność,
 • obróbki produktów i przygotowania stanowiska pracy,
 • obsługi sprzętu gastronomicznego,
 • przygotowania dań zimnych, gorących i podstawowych deserów,
 • wydawania dań,
 • planowania żywienia z uwzględnieniem alternatywnego sposobu żywienia,
 • organizowania żywienia w produkcji gastronomicznej,
 • wykonywania usług gastronomicznych,
 • organizacji imprez okolicznościowych i usług cateringowych,
 • ekspedycji potraw i napojów,
 • stosowania receptur gastronomicznych,
 • układania i oceny jadłospisów,
 • stosowania technik nakrywania stołu,
 • współpracy w zespole,
 • obsługi specjalistycznych programów komputerowych,
 • planowania i kalkulowania kosztów produkcji,
 • języka obcego zawodowego.

 

Uczeń ma możliwość uczestniczenia w kursach zawodowych:

 • barman,
 • barista,
 • carving,
 • kuchnia fusion,
 • aranżacja stołów.

 

 4. Baza dydaktyczna

 

Szkoła, aby kształcić w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych posiada nowocześnie wyposażone pracownie umożliwiające rozwijanie umiejętności zawodowych. Zajęcia prowadzą wykwalifikowani nauczyciele z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Jakość świadczonych usług, profesjonalizm oraz możliwości realizowania się uczniów są priorytetem w wyborze obiektów do odbywania praktyk zawodowych.

 

5. Możliwości podjęcia pracy zawodowej:

 

Technik żywienia i usług gastronomicznych może pracować jako:

 

 • szef kuchni, kucharz w: restauracjach, hotelach, pensjonatach, zakładach żywienia zbiorowego, gospodarstwach agroturystycznych i innych,
 • kierownik do spraw żywienia w zakładach gastronomicznych,
 • menager do spraw planowania i organizacji usług gastronomicznych,
 • manager zakładu gastronomicznego,
 • organizator imprez okolicznościowych,
 • pracownik firmy cateringowej,
 • doradca w zakresie prawidłowego żywienia,
 • organizator usług cateringowych,
 • pracownik ruchomej bazy gastronomicznej: lotniczej, morskiej, kolejowej,
 • może prowadzić własną działalność w zakresie usług gastronomicznych.