Rok założenia

1925

Strona główna
Plan lekcji
Dziennik
Kontakt

Technik

ekonomista

Technik

logistyk

Technik

rachunkowości

Technik

hotelarstwa

Technik żywienia

i usług gastronmicznych

 

Deklaracja

dostępności

RODO

 SZKOŁA
   - Samorząd
   - Rada Rodziców
   - Biblioteka
   - Wolontariat
  - Sport szkolny
 PROJEKTY
  Eramus+
 PARTNERZY

 

We wrześniu 2006 r. w Pracowni Gastronomicznej Zespołu Szkół nr 1 w Sanoku został wprowadzony system HACCP. Jest to system kontroli jakości, gwarantujący bezpieczeństwo zdrowotne sporządzanych potraw i wyrobów cukierniczych. W związku z wdrożeniem HACCP prowadzony jest monitoring dokumentujący wszelkie czynności i procesy technologiczne związane z dostawą surowców, magazynowaniem i produkcją. Prowadzona dokumentacja jest kontrolowana przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Sanoku.

 

Pracownicy zatrudnieni w Pracowni Gastronomicznej oraz młodzież odbywająca zajęcia praktyczne są sukcesywnie szkoleni w zakresie systemu HACCP. Zdobyta wiedza z zakresu w/w systemu wpływa na podniesienie świadomości żywieniowej, bezpieczeństwa zdrowotnego i przygotowuje młodzież do przyszłej pracy w nowoczesnej gastronomii.

 

Dyrektor ZS nr 1

mgr Renata Gromek